Nerw kulszowy - trzy razy naj...

Pamiętam jak jeszcze na studiach licencjackich miałem przyjemność być na wystawie „The Human Body”, prezentującej piękno ludzkiego ciała poprzez specjalnie przygotowane preparaty. Pamiętam jak stojąc kilka minut przy jednym z eksponatów starałem się rozszyfrować nazwy i funkcje wszystkich struktur, które widziałem. Byłem zszokowany wielkością i przede wszystkim grubością nerwu kluszowego, który zajmował naprawdę spory obszar górnej części uda. Co prawda w pozycjach anatomicznych czytamy, że nerw ten może mieć szerokość aż 20 mm i grubość 5 mm, co czyni go dość sporym „sznurem” jednak dopiero zobaczenie go na żywo, daje pogląd na wielkość tej struktury.

Nerw kulszowy (n. ischiadicus) jest jedym z nerwów najniżej położonego splotu, czyli splotu krzyżowego. Jest największym, najdłuższym i najgrubszym nerwem nie tylko tego splotu, ale i całego ciała. Jest to nerw mieszany odpowiadający za ruchomość części mięśni kończyny dolnej jak i czucie prawie całej goleni i stopy. Ruchowo odpowiada za mięśnie tylnej grupy uda, goleń i stopę. Czuciowo zaś za całą goleń i stopę, nie licząc skóry goleni po stronie przednio-przyśrodkowej i przyśrodkowej części stopy.

Zrzut ekranu 2016-04-28 o 07.28.49
Nerw kulszowy, widok od tyłu. Essential Anatomy 5.

W skład włókien nerwu kulszowego wchodzą struktury nerwowe wychodzące na wysokości L4-L5 i S1-S3. Jest to zdecydowana większość włókien splotu krzyżowego. Sam nerw rozpoczyna się w miednicy mniejszej, w przestrzeni pomiędzy mięśniem zasłaniaczem wewnętrznym a mięśniem gruszkowatym. Oczywiście jest to najczęstszy scenariusz, chociaż są tego wyjątki. Z samej miednicy nerw kulszowy znajduje ujście poprzez twór kulszowy większy, poniżej wcześniej wspomnianego mięśnia gruszkowatego. Następnie po opuszczeniu miednicy, kieruje się on niemal pionowo w dół do dołu podkolanowego. Nerw możemy podzielić na dwa odcinki: pośladkowy i udowy. Odcinek pośladkowy to obszar, który przykrywa mięsień pośladkowy wielki. W tej okolicy nerw można zlokalizować mniej więcej w połowie drogi pomiędzy krętarzem większym a guzem kulszowym. W odcinku udowym nerw ten przebiega w tkance łącznej na tylnej powierzchni mięśnia przywodziciela wielkiego, a następnie pomiędzy mięśniem dwugłowym uda (głową długą) a mięśniem półbłoniastym. W miejscu gdzie mięśnie te się rozdzielają i mięsień dwugłowy uda biegnie bardziej bocznie w stronę głowy strzałki a mięsień półbłoniasty bardziej przyśrodkowo, nerw kulszowy również dzieli się na dwie części: nerw strzałkowy wspólny, biegnący bocznie oraz nerw piszczelowy, biegnący przyśrodkowo. Obie struktury wstępują do dołu podkolanowego.

Patryk Sobotka

Podobne wpisy

Potrzebujesz pomocy specjalisty?

Pozwól nam pomóc sobie i swojemu ciału. Do zobaczenia!