Marcin Zarzembłowski

Jestem fizjoterapeutą z zawodu i zamiłowania. Edukuję, motywuję, ale przede
wszystkim praktykuję. Prowadzę szkolenia z Terapii Narzędziowej Tkanek Miękkich,
czyli IASTM. Praca z pacjentami to moja pasja, a za swą misję uważam pogłębianie
własnej wiedzy i edukację innych osób. Ciągła praca nad sobą popycha mnie do takiego
życia, by z każdym dniem wzrastać i stawać się coraz lepszym we wszystkim, co robię.
Moim największym „fizjozamiłowaniem” jest tkanka miękka oraz jej współdziałanie
z układem nerwowym.

Gdy wiele lat temu poznałem IASTM, zakochałem się w tym podejściu do pracy
i wyspecjalizowałem się w tym kierunku. Dziś dzięki wielu szkoleniom i ciągłemu
sprawdzaniu nowych technik i różnych filozofii pracy, stworzyłem uniwersalny model
terapii narzędziowej, który można od razu przenieść na praktykę w każdym gabinecie.
Moim kolejnym obszarem zainteresowań jest praca z blizną.
Co dnia udowadniam, iż warto pracować z nią zawsze, nawet gdy wydaje się
stara, mała, bez znaczenia lub pozornie niemożliwa do uruchomienia. Największą
satysfakcją jest dla mnie edukacja terapeutów w kierunku ergonomii ich pracy
– by jak najmniej zużywali własne ciało przy jednoczesnej maksymalizacji efektów
terapeutycznych. Wierzę, że dzięki temu pomagam nie tylko swoim pacjentom, lecz
także terapeutom, a dzięki temu częściowo także ich podopiecznym. Ta świadomość
to dla mnie największa nagroda.