Pinoterapia w Projekt Masaż

Pinoterapia to autorska metoda pracy z patologiami narządu ruchu stworzona przez lek. med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych skierowanych na wyznaczane w Medycynie Manualnej rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich. Szczególny nacisk kładziony jest na różnicowanie ww zaburzeń względem zaburzeń wyznaczanych w szeregu innych koncepcji terapeutycznych – zarazem wskazując na możliwości łączenia koncepcji Pinoterapii z wieloma metodami pracy z ciałem.

Szkolenie Pinoterapia jest wstępem do dalszego rozwoju kursanta w koncepcji Medycyny Manualnej – prezentuje zarys teorii stojącej za MM, dając studentowi takie narzędzia, które nie wymagają znajomości technik takich jak manipulacje stawów obwodowych/ośrodkowych czy masaż wisceralny.

PROWADZĄCY: Maciej Graczykowski/Tomasz Rafalski/Krzysztof Skibiński

CZAS SZKOLENIA: pon-wt: 9.00-18.00, śr: 8.00-15.00

CENA : 3300zł/cena promocyjna 2500 zł

TERAMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

DO KOGO KIERUJEMY KURS: fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, studentów fizjoterapii

 DZIEŃ 1

1. Otwarcie, wprowadzenie, BHP.

2. Omówienie zjawiska piezoelektrycznego i odwróconego piezoelektrycznego w patologii powięzi.
-Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
-Omówienie różnych tkanek piezoelektrycznie czynnych.
-Omówienie techniki KAT, AUT, WIR.
-Diagnostyka bólowa regulatora I.

3. Ćwiczenia praktyczne.

4. Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia.

-Rodzaje kompartmentów.
-Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.
-Omówienie technik leczących zjawisko kompartmentu.

5. Diagnostyka bólowa regulatora II

6. Przeciwwskazania do metody.

DZIEŃ 2

1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego.
Omówienie zadań układu wegetatywnego w narządzie ruchu. Jego rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.

2. Omówienie zjawisk:
-sympatykotonii sektorowej
-zespołu algodystroficznego
-tzw. „Ośmiornicy”

3.Ćwiczenia praktyczne w lokalizowaniu ośmiornic i ich zmian patologicznych

4. Omówienie technik tarcia powierzchownego:
-Gua Sha
-Masaż bańką
-WIR
-GRASP narzędziowy i manualny (rolfing)
-Diagnostyka bólowa regulatora III.

5. Ćwiczenia praktyczne omówionych technik, układanie ich w metodologie i strategie.

6. Wprowadzenie do zagadnień związanych z łańcuchami (szlakami) synkinetycznymi. Rola w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.

7. Omówienie technik terapeutycznych. Ćwiczenia praktyczne. Diagnostyka bólowa regulatora IV.

8. Wprowadzenie teoretyczne techniki Zwarcia Dipolu.

9. Omówienie rozkładu najaktywniejszych dipoli na głowie , tułowiu i kończynach z opisem ich roli w patogenezie zaburzeń i w zdrowieniu narządu ruchu.

10. Ćwiczenia praktyczne. Dyskusja, podsumowania.

DZIEŃ 3

1. Powtórzenie kluczowych zagadnień z materiału dnia poprzedniego. Omówienie zjawiska pola morfogenetycznego.

- Koncepcja informokształtu i koncepcja dipola.
- Diagnostyka bólowa regulatora V.
- Typologia pacjentów.
- Tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

2. Ogólne odreagowanie – Omówienie teoretyczne, pokazy, nauka praktyczna.

3. Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik GRAD i TASK.

4. Ogólne odreagowanie cd. Ćwiczenia, Dyskusja, Podsumowania.

 

Szkolenie jest przede wszystkim nakierowane na praktykę, stąd większość czasu ćwiczymy w parach utrwalając omawianą wiedzę.

Serdecznie zapraszamy!
Ekipa Projekt Masaż.

Podobne wpisy

9-09-2020

Celny strzał w kolano – skąd ten upiorny dźwięk i jak to naprawić?

24-24-2020

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

6-06-2020

Dołącz do grona świadomych terapeutów! Jest nas już 270.

26-26-2020

Nasz największy i najtrudniejszy projekt. Stań się jego częścią.