Terapia Nerwowo-Mięśniowa

Terapia Nerwowo - Mięśniowa (TNM) jest to niezwykle praktyczne szkolenie adresowane do fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów i studentów tych kierunków, którzy chcą rozwijać się w pracy z pacjentami bólowymi, pooperacyjnymi, ortopedycznymi czy sportowcami. Kurs ten nakierowany jest na pracę z układem nerwowym i wykorzystuje ścisłą korelację i zależności pomiędzy tym układem a tkanką mięśniowo-powięziową. Szkolenie to jest przeplatane zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi ćwiczeniami, gdzie kursanci ćwiczą na sobie zaprezentowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Kurs podzielony jest na dwa trzydniowe moduły, które wspólnie tworzą integralną całość.

PROWADZĄCY: Patryka Sobotka i Maciej Duczyński / asystenci: Artur Przywara i Krzysztof Kwieciński
CZAS SZKOLENIA: 2 x 3 dni, 1-2 dzień: 9.00-18.00, 3 dzień: 9.00-15.00
CENA: 3990zł/cena promocyjna 3200 zł

TERAMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

 

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenie - Maciej i Patryk.


W trakcie całego szkolenia kursant zapoznaje się z diagnostyką opartą na kinezjologii stosowanej uaktualnionej o obecną wiedzę na temat ludzkiej neurofizjologii, zagadnienia kliniczne i techniki terapii manualnej. Zagadnienia te obejmują obszary związane z przebytymi urazami i ich wpływem na niespecyficzne dolegliwości bólowe, będące obecnie jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Program obejmuje też aspekty związane z dysfunkcjami narządu ruchu, układem trawiennym i wydzielniczym oraz szeroko pojętą homeostazą. Każdy temat ma swoje odzwierciedlenie w części praktycznej, na którą przeznaczamy najwięcej czasu.

Kurs ma charakter praktyczny, każdą technikę czy element diagnostyczny ćwiczy się w grupie tak, by móc przełożyć je na własną pracę z pacjentami. Jednocześnie uczestnictwo w szkoleniu zapewnia możliwość dalszego bezpośredniego wsparcia prowadzących! 


MODUŁ I (3 dni)

Dzień 1

 1. Umiejscowienie terapii nerwowo-mięśniowej (TNM) w praktyce gabinetowej.
 2. TNM jako spoiwo dotychczas zdobytych narzędzi i metod terapeutycznych.
 3. Badanie układu nerwowego.
 4. Łuk odruchowy i jego wykorzystanie w praktyce.
 5. Testy toniczności mięśniowej. Podział na: normotonię, hipotonię, hipertonię.
 6. Praktyczne wykorzystanie testów toniczności mięśniowej na przykłądzie badania: obręczy kończyny górnej i kończyny górnej wolnej (bark, łokieć,ręka), szyj oraz tułowia.

Dzień 2

 1. Praktyczne wykorzystanie testów toniczności mięśniowej na przykłądzie badania: obręczy kończyny dolnej i kończyny dolnej wolnej (biodro, kolano, stopa).
 2. Testy lokalizacji terapeutycznej.
 3. Utrwalony odruch ucieczki.
 4. Wskaźnij i jego wykorzystanie w diagnostyce. 
 5. Mechanoreceptory i ich wykorzystanie w badaniu i terapii.
 6. Nocyceptory i ich wykorzystanie w badaniu i terapii.
 7. Wywiad jako kluczowy element diagnostyki. Jak zadawać dobre pytania?

Dzień 3

 1. Diagnostyka funkcjonalna w praktyce czyli od ogólu do szczegółu.
 2. Challenge diagnostyczny - ogólne informacje.
 3. Challenge terapeutyczny - ogólne informacje.
 4. Terapia i jej przebieg w zależności od znalezionej dysfunkcji.

 

MODUŁ II (3 dni)

Dzień 1

 1. Triada zdrowia (struktura, chemia, psychika).
 2. Wpływ dysfunkcji strukturalnych układ nerwowy.
 3. Neurofizjologia i szczególowy podział receptorów.
 4. Chellange diagnostyczny - szczególowe informacje.
 5. Chellange trepautyczny - szczególowe informacje.
 6. Diagnostyka i terapia stopy.
 7. Diagnostyka i terapia obszaru kolana.

Dzień II

 1. Diagnostyka i terapia miednicy i stawu biodrowego.
 2. Diagnostyka i terapia kręgosłupa.
 3. Diagnostyka i terapia klatki piersiowej oraz obręczy barkowej.
 4. Omówienie dysfunkcji w obrębie głowy ze szeczególnym uwzględnieniem szwów czaszki.
 5. Diagnostyka i terapia głowy i stawu skroniowo-żuchwowego.

Dzień III

 1. Biochemia i jej wpływ na układ nerwowy.
 2. Diagnostyka i terapia jamy brzusznej.
 3. Alergie i nietolerancje pokarmowe i ich wpływ na układ nerwowy.
 4. Wykorzystanie łuku odruchowego do badania zależności biochemicznych.
 5. Psychika i jej wpływ na układ nerwowy.

Kurs należy realizować, zaczynając od modułu pierwszego. Nie ma możliwości uczestnictwo tylko w jednym wybranym module. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauczenie uczestników co może być przyzcyną dolegliwości bólowych, ograniczeń ruchomości, zaburzeń propriocepcji oraz szeroko rozumianego wpływu na zaburzenie homeostazy pacjentów zgłaszających się na terapię. 

Pozdrawiamy
Patryk i Maciej

Podobne wpisy

9-09-2020

Celny strzał w kolano – skąd ten upiorny dźwięk i jak to naprawić?

24-24-2020

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

6-06-2020

Dołącz do grona świadomych terapeutów! Jest nas już 270.

26-26-2020

Nasz największy i najtrudniejszy projekt. Stań się jego częścią.